החברה לחקר התרבות הערבית היהודית של ימי הביניים

“עוד שפתיו דובבות” כינוס במלאת מאה שנים למותו של פרופ׳ ישראל פרידלנדר

תאריך האירוע: 8-7 בספטמבר, 2020
עוד שפתיו דובבות, כינוס במלאת מאה שנים למותו של פרופ׳ ישראל פרידלנדר, ימים שני ושלישי
תכנית הכנס