החברה לחקר התרבות הערבית היהודית של ימי הביניים

פעילויות החברה

גלריה מאירועים קודמים

פרופ׳ יהושע בלאו ז״ל, עם צבי שטמפפר, בכנס ה-13 של החברה, קורדובה 2004
מימין לשמאל: דוד סקליר, דניאל פרנק ודניאל לסקר, נשוויל, אוגוסט 2016
השומעים באחת ההרצאות בכינוס ה-20 של החברה, חיפה 2022. בשורה הראשונה: חגי ובתיה בן-שמאי
מימין לשמאל: דניאל לסקר, רחל ואהרן ממן. הכינוס ה-20 של החברה, חיפה 2022